ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Akademik » Farkındalık/Kabullenme » Yazı ve çeviriler » Panik Bozukluğun tedavisinde Farkındalık Terapisi PAYLAŞ  

Panik Bozukluğun tedavisinde Farkındalık Terapisi

 

Kaynak

Yong Woo Kim, Sang-Hyuk Lee. Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy as an adjuvant to pharmacotherapy in patients with panic disorder or generalized anxiety disorder. Depression and anxiety 26:601–606 (2009)

-----

Genel bilgi

Farkındalık Odaklı Stres Azaltma üzerine yapılmış bir araştırma, farkındalık grup eğitiminin kaygı ve panik semptomlarını azaltmada etkin olduğunu göstermiştir. Bir başka çalışma ise kaygı bozukluğu olan hastalarda zamanla sınırlı ama yoğun bir farkındalık odaklı stres azaltma grup çalışmasının uzun süreli yararları olduğunu göstermiştir.

Bu yaklaşım sosyal kaygı bozukluğunun tedavisinde de etkin bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi aynı zamanda kaygı ile ilişkili depresyon gibi bazı sorunlarda da kullanılabilir. Yakın zamanlarda yapılmış bir araştırma, Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi’nin yaygın kaygı bozukluğunun tedavisindeki etkinliğini de göstermiştir.

Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi, depresyon tanısı almış hastalarda tekrar depresyonun ortaya çıkmasını önlemede kullanılan bir yöntemdir.

Araştırma

Bu araştırmanın amacı, panik bozukluğu ya da yaygın kaygı bozukluğu olan hastalarda Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi’nin farmakolojik tedaviye yardımcı bir tedavi olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada panik bozukluğu ya da yaygın kaygı bozukluğu olan 46 kişi yer almıştır. Bu kişiler rastgele iki gruba ayrılmıştır. Bir grup Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi grubu, diğer grup ise 8 haftalık bir kaygı bozukluğu eğitimi grubuna alınmıştır.

The Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), and Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) isimli kaygı ve depresyonda kullanılan ölçekler hastalara tedavi başlamadan verilmiştir. Tedavi başladıktan sonra ise 2., 4. ve 8. haftalarda ölçekler tekrar hastalara verilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi grubu, kaygı bozukluğu eğitimi grubundan kaygı alanında ve depresyon alanında belirgin olarak daha fazla gelişme göstermiştir.

Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi grubunda yer alan hastaların, SCL-90-R ölçeğinin obsesif-kompulsif ve fobik alt ölçeklerinde belirgin bir gelişme gösterdikleri görülmüştür. Ancak, somatizasyonda, kişilerarası duyarlılık, paranoid ideasyon ya da psikotiklik alt ölçeklerinde iki grup arasında belirgin bir fark görülmemiştir.

Sonuç olarak Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi, panik bozukluk ya da yaygın kaygı bozukluğu olan hastalarda kaygı ve depresyon semptomlarını ortadan kaldırmada etkin bulunmuştur.

Çeviren: Psk. Ceren Koç

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri