ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Akademik » Farkındalık/Kabullenme » Yazı ve çeviriler » Yaygın kaygı bozukluğunda Farkındalık Terapisi PAYLAŞ  

Yaygın kaygı bozukluğunda Farkındalık Terapisi

 

Kaynak

Mark A. Craigie, Clare S. Rees and Ali Marsh. Mindfulness-based Cognitive Therapy for Generalized Anxiety Disorder: A Preliminary Evaluation. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 2008, 36, 553–568

----

Yaygın kaygı bozukluğunun tedavisinde daha olumlu sonuçlar alınabilmesinin konu edildiği yazılarda, farkındalık eğitiminin önemli bir yöntem olabileceği görüşü ön plana çıkmaktadır.  Yazarlar özellikle yaygın kaygı bozukluğu belirtilerini besleyen fonksiyonel olmayan düşünce süreçleri ve patolojik kaygı ile mücadelede farkındalığın etkili bir rolü olabileceği üzerinde durmaktadır.  Aynı zamanda farkındalık eğitiminin bireyin sağlığı ve yaşam kalitesi açısından da faydalı olduğu belirtilmektedir.

Yaygın kaygı bozukluğu ve panik bozukluğu olan kişilerin oluşturduğu bir grupla yapılan bir araştırma Farkındalık Temelli Stres Azaltma’nın (MBSR-Mindfulness-Based Stres Reduction) dikkate değer gelişmeler sağladığını göstermiştir. Farkındalık odaklı bilişsel terapi aynı zamanda depresyonun tekrarlama oranını azaltmada da etkili bulunmuştur.

Bu araştırmanın amacı farkındalık temelli bilişsel terapi sonrasında hastaların semptomlarında değişiklik olup olmadığını ve patolojik kaygılarında bir azalma olup olmadığını incelemektir. Araştırmada yaygın kaygı bozukluğu tanısı almış 23 yetişkin katılımcı yer almıştır.

Farkındalık temelli bilişsel terapi programı 9 haftalık haftada 2 saatlik grup oturumları şeklinde düzenlenmiştir. Arkasından bir tedavi sonrası oturumu, 6 haftalık ve 3 aylık takip oturumları yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları patolojik kaygı, stres, yaşam kalitesi ve birçok diğer semptomda dikkate değer gelişimler olduğunu göstermiştir. Takip oturumlarında da bu gelişmelerin devam ettiği görülmüştür. Sonuç olarak farkındalık temelli bilişsel terapinin güvenilir ve kabul edilebilir bir müdahale olduğu belirtilmiştir.

İyileşme kriterleri ışığında, katılımcılar patolojik kaygı skorlarına bakıldığında, tedavi sonrası oturumda iyileşme oranı düşük çıkmışken izleme seanslarında iyileşmenin yükseldiği yani patolojik kaygının düştüğü görülmüştür.

Sonuç olarak, bulgular yaygın kaygı bozukluğu tedavisinde bir seçenek olması açısından farkındalık temelli  bilişsel terapinin gelecek birçok araştırmaya konu olmaya değer olduğunu göstermektedir. 

Çeviren: Psk. Ceren Koç

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri