ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Kişisel » Araştırma/Makale » Raporlar PAYLAŞ  

Raporlar

 

Yazdığım veya yazılmasına katkıda bulunduğum raporların tam metnine başlığın üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz...

Suçla ilgili

Çocuk ve ergenler için Araştırma Değerlendirme Formunun (ARDEF) geliştirilmesi ve pilot uygulamanın raporu

Risklerin saptanmasında ölçme ve değerlendirmenin yeri

Tutuklu ve hükümlü çocuklar için yapılmış iki araştırmanın verilerinin yeniden analizi

İyileştirmede farklı ülke uygulamaları raporu

Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerin Özellikleri: Türkiye'de Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerle İlgili Yapılan Tezlerin Özetleri

Bağımlılıkla ilgili...

Madde kullanıcılarının özellikleri araştırması raporu

Ecstasy Raporu

İstanbul'da gençler arasında madde kullanım yaygınlığı araştırması raporu

Ergen uçucu madde kullanıcılarının özellikleri: UMATEM verileri

Esrar ve etkileri raporu

Sokakta yaşayan ve madde kullanan çocukların özellikleri araştırması raporu

Madde bağımlılığını önlemeye yönelik olarak yapılan öğretmen ve anne baba eğitim programının genel değerlendirilmesi raporu

Üniversitede Alkol ve Madde Kullanımıyla İlgili Konularda Temel İlkeler

Gençler Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi: 2001 Yılı Araştırması Sonuçları

Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Madde Kullanımı: Tedavide Temel İlkeler

Glues or Paint Thinner: Understanding the Nature and the Extent of Inhalant Use in Turkey. Kultegin Ogel. Inhalant Abuse Among Children and Adolescents: Consultation on Building an International Research Agenda. National Institute on Drug Abuse/Fogarty International Center. Rockville, Maryland, November 7-9, 2005.

HIV and youth drug use:Turkish perspectives. Kültegin Ögel. World AIDS congress, Barcelona, 2002.

Hollanda ve Belçika'da Yaşayan Türkler Arasinda Madde Kullanımı, Avrupa Konseyi Pompidou Grubuna sunulan rapor, 1997

Nature of Substance Abuse Among Turkish People Who Live in Switzerland, Avrupa Konseyi Pompidou Grubuna sunulan rapor, 1998

Türkiye’de madde bağımlılığı, TÜGİAD, 1996

Madde Bağimliliğinda Alternatif Bir Yaklaşim: Zarar Azaltma (Harm Reduction), İstanbul, 1999

Uyuşturucu madde kullanımının aile üstüne etkileri, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 1996

15 ilde sigara, alkol kullanım yaygınlığı ve özellikleri araştırması raporu, 1998

Diğer...

Kendine Zarar Verme Davranışı Raporu

İstanbul'da Gençler Arasında Cinsellik Araştırması Raporu

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri