ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Herkes için... » Ruh Sağlığı » Fiziksel hastalıklarda ruhsal durum » Fiziksel hastalıklarda ruhsal sorunların görülme oranı yüksektir PAYLAŞ  

Fiziksel hastalıklarda ruhsal sorunların görülme oranı yüksektir

 

Prof. Dr. Kültegin Ögel

Ruhsal bozuklukların oldukça yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olmasına rağmen toplum ve hekimler tarafından yeterince tanındığı ve tedavi edildiğini söylemek güçtür.  Ruhsal sorunlar özellikle fiziksel hastalıklara çok sık eşlik etmektedir. Ancak genelde fiziksel hastalığa yoğunlaşan hekim ruhsal sorunları gözden kaçırmaktadır. Bu nedenle ruhsal sorunların fiziksel hastalıklara eşlik edebileceği sürekli hatırlanmalıdır.

Toplumda depresyonun yaygınlığı %8-12 arasında değişmektedir. Genel sağlık hizmetlerine başvuran hastalarda ise depresyon görülme sıklığı %24 olarak bulunmuştur. Bir başka deyişle, fiziksel hastalığı olanlarda ruhsal bozukluk görülme oranı, genel toplum düzeyinden daha da yukarıdadır.

Diğer yandan yapılan bazı çalışmalarda da bazı fiziksel hastalıklarda ruhsal hastalıkların yaygınlığının yüksek olduğu saptanmıştır. Aşağıda çeşitli fiziksel rahatsızlıklara eşlik eden ruhsal sorunların ve hastalıkların araştırmalardan elde edilen bulguları verilmiştir.

·         Peptik ülserli hastaların %86.7’sinde bir psikiyatrik tanı bulunmaktadır.

·         Doğum sonrası dönemde kadınlarda depresyon oranı % 10-15 bulunmuştur.

·         Pankreatitlerin %53’ünde geçici hallüsinasyonlarla karakterize akut toksik psikoz tablosu görülebildiği bildirilmektedir.

·         Cushing Hastalığı olgularının %40-84’ünde psikiyatrik belirtiler görülebilir.

·         Romatoid Artrit hastalarının %40-50’sinde depresif belirti ya da depresyon bulunduğu bildirilmektedir.

·         Kanserli hastaların %47’si psikiyatrik bir tanı almaktadır.

·         Operasyon sonrasında hastaların %11’inde uyum bozukluğu görülmektedir.

Kendi başına hastalara ciddi rahatsızlık veren ve yetiyitimine neden olan ruhsal hastalıkların fiziksel hastalıklara eşlik ettiklerinde neden oldukları önemli sonuçlardan birisi de fiziksel hastalığın morbidite ve mortalite oranlarını olumsuz etkilemeleridir. Anksiyete bozukluklarının hipertansiyon, diabet ve koroner hastalığa eşlik etmesi durumunda bu hastalıklarının prognozunun kötüleştiği gösterilmiştir. Diğer yandan fiziksel hastalığa eşlik eden ruhsal sorunların düzelmesiyle birlikte, fiziksel hastalığın seyrinin de iyileştiği gözlenmiştir. Bu bulgular bize hastanın ruhsal sorunlarının da gözden geçirilmesi gerekliliğinin önemini göstermektedir.

Öte yandan ruh sağlığı hizmetlerine bireyin ulaşabilmesi birçok aşamadan geçebilmesi gerektiği gösterilmiştir. Ruhsal bozuklukların yaygınlığı  göz önüne alındığında, ruhsal sorunu olan 100 kişiden sadece 5'i ruh sağlığı uzmanına ulaşabilmekte ve 1'i tedavi görebilmektedir. Ruhsal yakınmaları nedeniyle ilk olarak psikiyatriye başvuran hastaların %45’i psikiyatri dışı uzman hekimler tarafından sevk edilmektedir. Bu nedenle ruhsal sorunu olan hastaların önceki basamaklarda tedavi edilmesi önem taşımaktadır. Psikiyatri uzman sayısının da ülkemizde düşük olduğu göz önüne alındığında diğer hekimlerin ruhsal bozuklukların tedavisindeki önemi artmaktadır.

Bütün bu veriler birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir

·         Sağlık kurumlarına başvuran bütün hastalar ele alındığında ruhsal bozuklukların bu hastalardaki yaygınlığı genel toplumdan daha yüksektir

·         Bu hastaların önemli bir kısmında bedensel hastalık ve ruhsal hastalık birlikte bulunmaktadır

·         Ruhsal hastalık bir bedensel hastalığa eşlik ettiğinde hekimin bedensel hastalığa odaklanması nedeniyle ruhsal hastalık sıklıkla atlanmaktadır

·         Eşlik eden ruhsal hastalığın tedavisi yapılmadığında bedensel hastalığın prognozu kötüleşmektedir

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri