ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Kişisel » Filmler » Sinemada "akıl" hastaları (1999) PAYLAŞ  

Sinemada "akıl" hastaları (1999)

 

PsychoScope serisinin üçüncüsü sinema ve psikiyatri ilişkisinde önemli bir yer tutan “akıl” hastalarına ayrıldı.

“Akıl” hastaları sinemanın en çok kullandığı ve yararlandığı tiplerden biridir. Hiçbir zaman bir mide ülseri ya da koroner arter hastalığı olanlar filmlerde işlenmez ya da baş rol alamazken, “akıl” hastaları küçük büyük çeşitli filmlerde önemli roller üstlenmiştir.

Rolleri de figüranlıktan, yardımcı oyunculuğa ve hatta başrole kadar değişmektedir. Sinema, psikiyatri ile ilgili olarak genel tavrında yeralan stereotipi kullanma alışkanlığını, “akıl” hastalarında da kullanır.

Bu stereotipilerin sınırları filmler içinde oldukça belirgindir ve sıklıkla işlenir. Sinemanın bakış açısı aslında toplumun bakış açısıdır ya da sinema toplumun bakış açısını da oluşturur.

Her iki görüşte bizim sinemada “akıl” hastalarını incelememizin gerekliliğini ortaya koyar.

Bu sayılan stereotipileri gözden geçirdiğimizde yine iki ayrı boyutun varlığı dikkati çekmektedir. Birinci boyut insani değerleri içeren bir bakış açısıdır.

Diğeri ise “akıl” hastalarını daha çok hastalık kavramı içinde değerlendirmektedir.

İnsanı boyut içinde yer alan iki kategoriden biri hastaların zavallı ya da garip olarak değerlendirilmesiyken, diğeri katiller, manyaklar ve tehlikeli yaratıklar olarak algılanmasıdır.

Bakış açısı bir hastalık kavramı içinde değerlendirildiği zaman ise özgür ruhlu, aydın ancak toplum tarafından anlaşılamayan insanlar ve deliler kategorilerinin bu boyutta yer aldığı söylenebilir.

Her iki boyut içinde yer alan kategorilerin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki ayrı uçta yer alması, psikiyatristlerle bakışın benzeri olarak toplumsal bakışın da yine ambivalan bir tutum olduğunu göstermektedir.

Bakış açısı deliliğin dışlandığı ve yabancı olarak görüldüğü bir tutum ile deliliğin bizim yaşamımızın da bir parçası olduğunu kabullenen bir tutum arasında salınmaktadır.

Beklenebileceği gibi, dışlanan tutum sinemada olumsuz bir yer alırken, bizim bir parçamız olarak kabullenilen tutum ise sinemada olumlu bir yansıma bulmaktadır.

1999

Sinemada "akıl" hastaları filmini indirmek için tıklayın

Sinemada "akıl" hastaları yazısını indirmek için tıklayın...

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri