ana sayfa | özgeçmis | iletişim       

 

 

Kültegin Ögel  

 

Türkiye'de Madde Bağımlılığı

Madde kullanımı ve bağımlılığı hakkında herkesin söyleyeceği bir şeyler var. Bu konuda daha çok medyatik bir kültüre sahibiz. Eksik olan ise bilimsel araştırmalar. Kişisel fikir ve önyargı ötesinde, ülkemizde konu hakkında bilimsel araştırma ve gözlemlere dayanan geniş görüş açısına gereksinim var.

Bu kitap son yıllar içinde ülkemizde yürütülen ve birbirinin devamı olan üç ayrı araştırmanın bulgularının özetini içeriyor. Çalışmada yirmiden fazla uzmanın emeği var. Araştırmalar birçok ilde yürütüldüğü için, ülkenin farklı renklerini de ortaya koyuyor.

Birinci araştırma madde kullanıcıların özellikleri ve bölgesel farklılıklar üstünde dururken, ikincisi 300'den fazla madde kullanıcısıyla yapılan görüşmelerin bulgularını içeriyor. Son araştırma ise,15 ilde liselerde yürütülen bir anket çalışmasının sonuçlarından oluşuyor.

Alkol ve madde kullanımı ya da bağımlılığın tedavisi bir çok ruhsal ve bedensel yönden farklılıklar gösteriyor.Doğal olarak bu sorunların tedavisi de özel yaklaşımlar gerektiriyor.

 

 

 

 

Yazan: Kültegin Ögel

İnternet kitapçılarında satışta