ana sayfa | özgeçmis | iletişim       

 

 

Kültegin Ögel  

 

Madde Bağımlılarına Yaklaşım ve Tedavi

Alkol ve madde kullanımı ya da bağımlılığın tedavisi bir çok ruhsal ve bedensel yönden farklılıklar gösteriyor.Doğal olarak bu sorunların tedavisi de özel yaklaşımlar gerektiriyor.

Bağımlılık terapisinin ülkemizde yeterince bilinmemesi,bu kitaba olan gereksinimi doğurdu.Bu kitapta madde kullanımı ve bağımlılığına ilişkin hem tıbbi hem de psikolojik tedavilere değiniliyor.

Madde kullanan kişilerin yaşadığı zehirlenme yada yoksunluk gibi acil durumların tedavisi,bedende yarattığı etkilerin tanınması ve ilaç tedavilerinin yanında,basit ve kısa terapi yöntemleri,motivasyon kazandırma,bilişsel davranışcı tedavi,kontrollü içme yaklaşımı gibi psikososyal tedaviler de yer alıyor.

 

 

 

 

Yazan: Kültegin Ögel

İnternet kitapçılarında satışta