ana sayfa | özgeçmis | iletişim       

 

 

Kültegin Ögel  

 

Riskli davranış gösteren çocuk ve ergenler

Bu kitap riskli davranışlar gösteren çocuk ve ergenlerin özellikleri, nedensel faktörler, önleme, tedavi konuları üstünde durmaktadır. Evden kaçma, şiddet eğilimi, suça karışma, kendine zarar verme, uyuşturucu madde kullanımı gibi etkenler risk olarak tanımlanmıştır.

Yeniden derneğinin 5 yıldır bu çocuk ve gençlerle yaptığı araştırmaların bulgularına da yer verilmektedir. Kitap 420 sayfadır.

Bu kitap alanda çalışanlara yönelik hazırlanmıştır.

 

 

 

Editör: Kültegin Ögel

Türk Psikologlar Derneği İstanbul şubesinden veya Yeniden derneğinden alınabilir.